WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Pārveidojumi tabulās > Šūnu sadalīšana

 

 

Šūnu sadalīšana

Lai sadalītu izvēlēto vai iezīmēto šūnu vairākās, var izmantot vairākus paņēmienus:

·         komandu Table / Split Cells;

·         konteksta komandkartes komandu Split Cells;

·         rīku joslas Tables pogu Split Cells;

Pēc sadalīšanas komandas aktivizēšanas atveras dialoga logs Split Cells, kurā norāda, kādā virzienā un cik daļās šūnu sadalīt;

 

Vajadzīgās līnijas var iezīmēt ar rīku joslas Tables instrumentu Draw Table.