WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas izvietojuma parametri > Attālums no teksta līdz šūnas malām

 

 

Attālums no teksta līdz šūnas malām

Attālumu no teksta līdz šūnas malām nosaka punktos lodziņā Cell padding:. Kā redzams attēlā, attāluma mainīšana maina arī kopējo tabulas lielumu.