WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas izvietojuma parametri > Attālums starp šūnas atdalošajām līnijām

 

 

Attālums starp šūnas atdalošajām līnijām

Attālumu starp šūnu robežlīnijām var mainīt lodziņā Cell spacing:. Kā redzams attēlā, attāluma mainīšana maina arī kopējo tabulas lielumu.