WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas robežlīnijas un to noformēšana

 

 

Tabulas robežlīnijas un to noformēšana

Atšķirībā no citās MS Office programmās veidotajām tabulām, MS FrontPage tabulā izšķir tabulas četras robežlīnijas un katras šūnas četras robežlīnijas (kreisā, augšējā, labā, apakšējā). Robežlīnijas vēl iedala tumšajās un gaišajās.

Tabulas robežlīniju noformēšanu veic komandas Table / Properties / Table dialoga loga sadaļā Borders.

Ja izvēlas krāsu lodziņā Color:, tad izvēlētās krāsas līnijas ir visā tabulā (ap tabulu un  šūnas atdalošās līnijas). Līnijas platuma izvēle attiecas tikai uz tabulas robežlīnijām.

Ja izvēlas krāsas lodziņos Light border un Dark border, tad izvēlētās krāsas līnijas ir visā tabulā.

Ja tabulas līniju biezumu Size: izvēlas vienādu ar nulli, tad izveidojas tabula, kuras līnijas pārlūkprogrammas logā nav redzamas.

Ja nav norādīts konkrēts tabulas augstums (Specify width), pārlūkprogrammas logā netiek rādītas arī tukšās rūtiņas, piemēram: