WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas fona izvēle

 

 

Tabulas fona izvēle

Tabulas šūnas pēc izveidošanas ir nevis baltā krāsā, bet gan caurspīdīgas – tām spīd cauri lappuses fons (background).

Dialoga loga Table Properties sadaļā Background var izvēlēties visas tabulas fona krāsu vai fona attēlu. Lai tabulā esošo tekstu varētu labi saskatīt, nepieciešamības gadījumā nomaina teksta krāsu.

Fona attēla failu izvēlas ar pogu Browse…. Attēla izvēles aprakstu sk. 43. lpp.