WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Šūnu noformēšana > Šūnu izvietojuma parametri

 

 

Šūnu izvietojuma parametri

Dialoga loga Cell Properties sadaļā Layout norāda dažādus ar šūnas satura izvietojumu saistītus parametrus.

Izvēles rūtiņas Specify height (augstums) un Specify width (platums) ļauj norādīt noteiktus šūnas izmērus:

·         punktos (In pixels);

·         procentos (In percent). Šajā gadījumā šūnas lielums tiek noteikts proporcionāli attiecībā pret citām šūnām tās pašas rindas (ja nosaka platumu) vai kolonnas (ja nosaka augstumu) šūnām.

Sarakstā Horizontal alignment: var izvēlēties šūnas satura horizontālo novietojumu:

·         Default – noklusētais, kuru nosaka tabulas teksta stila parametri;

·         Left – izvietojums kreisajā malā;

·         Right – izvietojums labajā malā;

·         Center – vidū.

Savukārt sarakstā Vertical alignment var izvēlēties šūnas satura vertikālo novietojumu:

·         Default – noklusētais, kuru nosaka tabulas teksta stila parametri;

·         Top – izvietojums augšējā malā;

·         Middle – vidū;

·         Bottom – izvietojums apakšējā malā.

Izvēles rūtiņu Header Row var atzīmēt tabulas pirmajai rindai (rindām) ar stabiņu nosaukumiem. Tad šī rinda iegūst noteiktu noformējumu:

·         stilu Bold;

·         rūtiņa satura novietojumu vidū (Center);