WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Šūnu noformēšana > Tabulas šūnu līniju noformēšana

 

 

Tabulas šūnu līniju noformēšana

Šūnu līniju noformēšanu veic sadaļā Borders. Noformēšana notiek līdzīgi kā tabulai, taču līnijas tiek noformētas tikai iezīmētajām šūnām vai tai šūnai, kurā atrodas teksta kursors. Šūnu līniju platumu mainīt nevar.

Ja lodziņā Color: izvēlas krāsu, tad visas šūnas līnijas būs vienādā krāsā.

Ja izvēlas krāsas lodziņos Light border un Dark border, tad attiecīgi tiks noformētas šūnu gaišās un tumšās līnijas.