WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Šūnu noformēšana > Šūnu fona izvēle

 

 

Šūnu fona izvēle

Tabulas šūnas pēc izveidošanas ir nevis baltā krāsā, bet gan caurspīdīgas – tām spīd cauri lappuses fons.

Šūnu ietonēšanu veic līdzīgi kā tabulai. Atšķirība starp abiem ietonēšanas veidiem ir tāda, ka, ietonēšanu veicot dialoga logā Cell Properties, netiek ietonēts laukums starp šūnu robežlīnijām.