WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Tīmekļa lappusēs izmantojamo attēlu formāti > Citi MS FrontPage izmantojamie failu formāti

 

 

Citi MS FrontPage izmantojamie failu formāti

Bez tīmekļa lappusēs izmantojamajiem formātiem (GIF, JPEG un PNG) MS FrontPage ļauj ievietot arī citu formātu attēlus:

·         PCX (.PCX);

·         Encapsulated PostScript (.EPS);

·         SUN Raster (.RAS);

·         Targa (TGA);

·         TIFF (.TIF);

·         Windows Metafile (.WMF);

·         Windows vai OS/2 Bitmap (.BMP).

Ja attēlam ir mazāk par 256 krāsām, tas automātiski tiks saglabāts GIF formātā, ja vairāk – JPEG formātā.