WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Sagatavoto attēlu ievietošana

 

 

Sagatavoto attēlu ievietošana

Lappusēs ievietojamos failus var iegūt vairākos veidos:

·         izveidot kādā no zīmēšanas programmām;

·         ieskenēt ar skeneri, digitālo foto vai video kameru;

·         izmantot atrastos internetā vai kādā attēlu galerijā, piemēram, kompaktdiskā.

Pirms attēlu ievietot, vēlams to apskatīt un jau laikus pārveidot internetā izmantojamos attēlu formātos, piemēram, JPEG un GIF. Tā būs vieglāk izvēlēties piemērotāku formātu un veikt nepieciešamos pārveidojumus un/vai labojumus. Turklāt iespējams arī izveidot vairākus attēla variantus.

Sagatavotos attēlus var ievietot:

·         ar komandu Insert / Picture / From File…;

·         ar standartrīku joslas pogu  (Insert Picture From File);

·         ar attēlu rīku joslas (sk. 116. lpp.) pogu  (Insert Picture From File).

 Komanda atver dialoga logu Select File, kurā izvēlas vajadzīgo failu.

Lodziņā Look in: izvēlas faila atrašanās vietu. Pirms ievietošanas attēlu vēlams ievietot tajā pašā mapē, kurā saglabāta veidojamā lappuse, vai speciālā lappuses attēliem paredzētā mapē.

Failam pēc ievietošanas nedrīkst mainīt tā atrašanās vietu un/vai nosaukumu, jo šī informācija tiek saglabāta pašā lappusē un vēlāk izmantota, lai atrastu failu un pārsūtītu internetā.

Ja kādu iemeslu dēļ atrašanās vietu vai nosaukumu nākas mainīt, attēls no lappuses jāizmet un jāievieto no jauna.

 

Ja grafisko failu ir daudz, tad lodziņā Files of type:, izvēloties faila formātu, iespējams samazināt sarakstā redzamo failu skaitu.

Attēla ievietošanu apstiprina ar pogu OK.

 

Dialoga logā Select File ir atšķirīgs pogas Cancel un  (Close) lietojums, t. i., to nospiešana atver dialoga logu Picture.

 

Šo logu var izmantot attēlu ieskenēšanai tieši veidojamajā lappusē.

 

Ja ievietotajam attēlam nav interneta attēlu standartformāta, lappusi saglabājot, atveras attēla saglabāšanas logs.