WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Galerijas ClipArt objektu ievietošana

 

 

Galerijas ClipArt objektu ievietošana

Attēlu un skaņu galerijas ClipArt logu atver ar komandu Insert / Pictures / ClipArt…. No galerijas  ClipArt iespējams ievietot divu tipu attēlus:

·         parastos (lapiņa Pictures);

·         kustīgos (lapiņa Motion Clips);

ClipArt objektu galerijas apraksts un izmantošanas iespējas aprakstītas šīs sērijas grāmatā “Teksta redaktors Microsoft Word”.

Paturot kādu laiku peles rādītāju virs izvēlētā attēla, atveras neliels paskaidrojumu logs ar informāciju par attēlu:

·         pirmajā rindā redzams, kādām grupām attēls ir piederīgs (piemērā – animals; birds…);

·        attēla platums punktos (piemērā 100);

·        augstums punktos (57);

·        attēla faila garums (2,4 KB);

·        faila tips (GIF).

Lai attēlu ievietotu lappusē:

·         noklikšķina uz izvēlētā attēla;

·         no atvērtās attēla komandkartes izmanto pogu  (Insert Clip). Pēc attēla ievietošanas galerijas ClipArt logs aizveras automātiski.

Pēc ievietošanas attēls novietojas tajā vietā, kur atrodas teksta kursors.

 

Pirms ievietošanas attēlu iespējams apskatīt:

·         ja attēlu izvēlas no lapiņas Pictures, pirms ievietošanas to var apskatīt tā īstajos izmēros:

·          attēla komandkartē izvēlas pogu  (Preview Clip);

·          attēlu apskata atvērtajā lodziņā  Preview;

·          pēc apskates atvērto lodziņu aizver ar krustiņu loga labajā augšējā stūrī;

·         ja attēlu izvēlas no lapiņas Motion Clips, tad var apskatīt, kā attēls kustas:

·          attēla komandkartē izvēloties pogu   (Play Clip);

·          attēlu apskata atvērtajā lodziņā  GIF Player;

·          pēc apskates atvērto lodziņu aizver ar krustiņu loga labajā augšējā stūrī.