WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla novietojums lappusē

 

 

Attēla novietojums lappusē

Attēla novietojuma veidu lappusē var izvēlēties komandas Format / Position dialoga logā Position.

Attēlu var novietot:

·        vienā rindā ar tekstu;

·          atsevišķā rindā;

·        blakus tekstam vai  citiem objektiem.

 

Sadaļā Wrapping style var izvēlēties attēla un tam blakus esošā teksta un/vai citu objektu novietojumu:

·         None – ap attēlu var atrasties tikai tas teksts un/vai objekti, kas atrodas vienā rindā ar attēlu;

·         Left – attēls tiek novietots lappuses kreisajā malā, bet labajā var atrasties teksts un/vai objekti;

·         Right – attēls tiek novietots lappuses labajā malā, bet kreisajā var atrasties teksts un/vai objekti:

Sadaļā Position style var izvēlēties attēla novietojuma veidu lappusē:

·         None – attēls ievietots lappusē kā parasts objekts, piemēram, atrodas starp divām rindkopām;

·         Absolute – attēls atrodas noteiktā vietā lappusē. To, vai tas atrodas virs vai fonā pārējiem lappuses objektiem, un novietojuma koordinātas nosaka lodziņā Z‑Order izvēlētās vērtības. Lodziņu Left (kreisā) un Top (augša) mainītās vērtības nosaka attēla kreisā augšējā stūra atrašanās vietu attiecībā pret lappuses kreiso augšējo stūri;

·         Relative – attiecībā pret pārējiem elementiem lappusē. Novietojuma koordinātas nosaka lodziņā Z-Order izvēlētās vērtības. Lodziņu Left (kreisā) un Top (augša) mainītās vērtības nosaka attēla kreisā augšējās stūra atrašanās vietu, kurā attēls ir ievietots.

Nākamajos attēlos parādīts attēla izvietojums visos trijos veidos, ja Z-Order vērtība nav mainīta.

Tekstlodziņā Z-Order novietojuma veidam Absolute var norādīt attēla atrašanās veidu attiecībā pret citiem objektiem:

·         ja vērtība ir pozitīva, attēls atradīsies virs citiem objektiem;

·         ja vērtība ir negatīva, attēls atradīsies zem citiem objektiem.

Pašai izvēlētajai vērtībai nekādas nozīmes nav.

Position sadaļas vērtības Left un Top var izmantot, lai norādītu objekta atrašanās vietu attiecībā pret kādu objektu, kurā tas ievietots. Piemērā parādīta attēla novietojuma noteikšana tabulas šūnā.

Rezultāts ir redzams tikai skatā Preview vai pārlūkprogrammas logā.