WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Ievietotā attēla vai cita grafiskā objekta saglabāšana

 

 

Ievietotā attēla vai cita grafiskā objekta saglabāšana

Ja lappusē ir ievietots ClipArt objekts vai kāds cits grafisks elements, lappusi saglabājot, atveras logs grafisko elementu saglabāšanas apstiprināšanai.

Sarakstā redzami visi kopš lappuses pēdējās saglabāšanas reizes ievietotie attēli.

Attēliem vai citiem grafiskiem objektiem, kuri lappusē ievietoti ar kopēšanu, lappusi saglabājot, nosaukumi tiek piešķirti automātiski. Noklusētais nosaukums tiek veidots no lappuses nosaukuma, punkta, kārtas numura un paplašinājuma gif, piemēram, Gulbis.1.gif.

Izvēlētā objekta nosaukumu var mainīt, ja:

·         izvēlas pogu Rename;

·         izpilda klikšķi uz nosaukuma.

Kad nosaukuma zonā ir redzams teksta kursors, var veikt nepieciešamās izmaiņas.

Izvēlētā objekta saglabāšanas vietu var izvēlēties pogas Change Folder… dialoga logā Browse for Folder.

Ja attēlā ir veiktas kādas izmaiņas, tad, saglabājot lappusi, jāapstiprina arī šo attēlu saglabāšana. Tādā gadījumā mainītajiem attēliem stabiņā Action redzams darbības veids Overwrite (nomainīt iepriekšējo). Ja vēlas saglabāt abas attēla versijas, jaunajam attēlam var mainīt nosaukumu (poga Rename). Pēc nosaukuma maiņas Action stabiņā ir redzama vērtība Save.

Poga Set Action… piedāvā izvēlēties vienu no diviem darbības veidiem: