WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde

 

 

Attēla parametru norāde

Lapiņa General

Lapiņa Appearance

Attēla parametru dialoga logu Picture Properties var atvērt ar:

·         komandu Format Properties, ja ir iezīmēts attēls;

·         ar konteksta komandkartes komandu Picture Properties.