WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde > Lapiņa General

 

 

Lapiņa General

Šajā lapiņā ar pogu Browse…var nomainīt attēla failu ar citu.

Ar pogu Edit…var izsaukt attēla rediģēšanas programmu, ja šā attēla faila tipam tāda ir norādīta (komandas Tools / Options dialoga loga lapiņā Configure Editors).

Sadaļā Type var izvēlēties grafiskā faila formāta parametrus:

Ja izvēlētā faila tips ir GIF (radiopoga GIF), tad var izvēlēties:

·          caurspīdīgumu (izvēles rūtiņa Transparent);

·          izvadīšanai uz ekrāna izmantot rindpārleces izvērsi (izvēles rūtiņa Interlaced);

Ja izvēlētā faila tips ir JPEG (radiopoga JPEG), tad var izvēlēties:

·          attēla kvalitāti procentos (tekstlodziņš Quality);

·          vērtība lodziņā Progressive passes: norāda, cik punktus izlaist, izvēršot JPEG attēlu. Ja vērtība ir nulle, tad izvades veids ir parastais;

Toties, ja izvēlētā attēla tips ir PNG (radiopoga PNG).

Sadaļā Default hyperlink var izveidot saiti. Informāciju par saišu veidošanu skaties pie hipersaišu veidošanas.

Sadaļā Alternate representations var izvēlēties:

·         zemākas kvalitātes attēlu, kuru izvadīt pārlūkprogrammas logā, kamēr viss augstākas kvalitātes attēls līdz lietotājam vēl nav nonācis;

·         izvēlēties alternatīvo tekstu, kurš pārlūkprogrammā var būt redzams:

·          attēla vietā, kamēr tas līdz lietotājam vēl nav nonācis;

·          attēla vietā, ja kādu iemeslu dēļ pārlūkprogramma to nevar izvadīt uz ekrāna;

·          ja peles rādītājs novietots uz  attēla.