WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde > Lapiņa Appearance

 

 

Lapiņa Apperance

Attēla novietojums attiecībā pret citiem objektiem

Rāmis ap attēlu un attēla malas

Attēla izmēru maiņa