WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde > Lapiņa Appearance > Attēla novietojums attiecībā pret citiem objektiem

 

 

Attēla novietojums attiecībā pret citiem objektiem

Sadaļas Layout lodziņā Alignment var izvēlēties attēla novietojuma veidu lappusē, piemēram: