WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde > Lapiņa Appearance > Rāmis ap attēlu un attēla malas

 

 

Rāmis ap attēlu un attēla malas

Nākamajā attēlā parādīts pārējo Layout parametru izmantošanas piemērs.