WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēla parametru norāde > Lapiņa Appearance > Attēla izmēru maiņa

 

 

Attēla izmēru maiņa

Lai mainītu attēla redzamo lielumu lappusē, izmanto sadaļu Size, vispirms atzīmē izvēles rūtiņu Specify size.

Izvēles rūtiņu Keep aspect ratio vēlams atstāt atzīmētu, jo tad, mainot vienu izmēru, otrs mainīsies līdzi proporcionāli, tādējādi neļaujot attēlu izstiept vai izkropļot.

Lieluma norādīšanai izmanto vienu no mērvienību veidiem: procenti (in percent) vai punkti (in pixels). Lai samazinātu attēlu uz pusi, vienkāršāk ir izvēlēties mērvienību in persent un vērtību 50. Izmērus punktos var lietot, lai attēla izmērus pielāgotu kādiem citiem lappuses elementiem. Lai saglabātu proporcionalitāti, maina tikai vienu no izmēriem, jo otrs mainīsies pats.

Otrs, vienkāršākais veids, kā mainīt attēla izmērus, ir darīt to ar peli. Peles rādītāju novieto uz viena no attēlu ietverošajiem astoņiem kvadrātiņiem (rādītāja forma – divpusēja bultiņa) un velk ar nospiestu pogu līdz attēls ieguvis vēlamo lielumu.