WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu

 

 

Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu

Teksta izvietošana virs attēla

Samazināto attēlu veidošana

Attēla pārklāšana ar citiem objektiem

Attēla pagriešana

Attēla izskata maiņa

Attēla daļu nogriešana

Caurspīdīgās krāsas izvēle

Pogas efekta izveidošana

Attēlu rīku joslu Pictures var atvērt vai noņemt ar komandu View / Toolbars / Pictures.

Attēlu rīku joslas pogu nozīmes apraksts atrodams pielikumā.

Lai atjaunotu attēla izskatu, kāds tas bija pirms pēdējo attēlā izdarīto izmaiņu saglabāšanas, izmanto pogu  (Restore).

Ja lappusē ir ievietoti vairāki vienādi attēli, kuriem ir arī vienādi nosaukumi, tad komandas, kas maina kādus attēla izskata parametrus, piemēram, krāsas toņus, izpildīsies ne tikai izvēlētajam, bet visiem šiem attēliem.

 

Saglabājot lappusi, kurā veikta attēlu pagriešana vai krāsu toņu maiņas, ir jāapstiprina arī šo failu saglabāšana, jo veiktās izmaiņas attiecas uz pašu attēlu, nevis tā attēlošanas veidu lappusē.