WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Teksta izvietošana virs attēla

 

 

Teksta izvietošana virs attēla

Lai virs attēla izveidotu teksta rāmi, kurā ievadīt tekstu, izmanto attēla rīku joslas pogu  (Text).

Pēc pogas nospiešanas uz izvēlētā attēla kļūst redzams rāmītis ar teksta kursoru tajā.

 

Ievadīto tekstu var noformēt, izmantojot parastos teksta noformēšanas līdzekļus, piemēram, nomainīt teksta krāsu.

Rāmīti, kurā atrodas ievadītais teksts, attēla robežās var pārvietot jebkurā vietā.

Ja tekstu no attēla vēlas noņemt, rāmīti dzēš.

Saglabājot attēlu, var saglabāt atsevišķi tekstu kā attēla failu un/vai attēlu ar visu tekstu. Teksta attēla faila nosaukumu veido trīs sastāvdaļas: lappuses nosaukums, teksts _txt_ un attēla faila nosaukums, piemēram, piles.htm_txt_pile. Attēla failam galā vēl tiek pievienots teksts _cmp, piemēram, piles.htm_txt_pile_cmp.