WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Samazināto attēlu veidošana

 

 

Samazināto attēlu veidošana

Samazinātos attēlus veido, lai lappusē nerādītu visu lielo, labas kvalitātes attēlu, bet ievietotu samazinātu attēla versiju. Samazinātajam attēlam var izveidot saiti uz lappusi vai pašu attēlu, kur tas redzams pilnībā.

Noklikšķinot uz pogas  (Auto Thumbnail), attēls samazinās, un ap to kļūst redzams zils rāmis. Ja vēlas, attēla izmērus var mainīt.

Lappusi saglabājot, tiek piedāvāts saglabāt arī jaunizveidoto attēlu, iepriekšējam attēla nosaukumam galā pievienojot tekstu _small (mazs).