WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Attēla pārklāšana ar citiem objektiem

 

 

Attēla pārklāšana ar citiem objektiem

Attēla pārklāšanās veidu ar citiem objektiem nosaka trīs pogas:

·         slēdža poga  (Position Absolutely), kura atļauj/aizliedz attēlam pārklāties ar citiem objektiem;

·         poga  (Bring Forward), automātiski ieslēdz pogu Position Absolutely un attēlu novieto virs pārējiem objektiem;

·         poga  (Send Backward), kura automātiski ieslēdz pogu Position Absolutely un attēlu novieto zem pārējiem objektiem.

Līdzīgus norādes var veikt arī komandas Format / Position dialoga logā.