WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Attēla pagriešana

 

 

Attēla pagriešana

Attēla pagriešanai var izmantot četras pogas:

·         attēla pagriešanai pa kreisi izmanto pogu  (Rotate Left);

·         attēla pagriešanai pa labi izmanto pogu  (Rotate Right);

·         attēla horizontālai apgriešanai izmanto pogu  (Flip Horizontal);

·         attēla vertikālai apgriešanai izmanto pogu  (Flip Vertical).

Ar pagriešanas komandas pielietošana mapē, kurā glabājas lappuse, var ievietot divus failus ar nosaukumiem fprotate.class un/vai fprotax.class.