WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Attēla izskata maiņa

 

 

Attēla izskata maiņa

Attēla izskata mainīšanai var izmantot vairākas pogas (lai panāktu acīmredzamu efektu, piemēros katra poga izmantota 10 reižu pēc kārtas):

·         pogu More Contrast izmanto, lai palielinātu attēla kontrastu;

·         pogu  Less Contrast izmanto, lai palielinātu attēla kontrastu;

·         pogu  (More Brightness) izmanto, lai padarītu attēlu gaišāku;

·         pogu  (Less Brightness) izmanto, lai padarītu attēlu tumšāku;

·         attēlu “pārslēdz” no krāsaina uz melnbaltu un otrādi ar pogu  (Black and White);

·         poga  (Wash Out) izbalina attēlu. Atkārtota pogas lietošana efektu neatceļ. Lai efektu atceltu, jāizmanto komanda Undo vai jāatceļ ar attēlu izdarītie pārveidojumi (poga  (Reset)).