WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Caurspīdīgās krāsas izvēle

 

 

Caurspīdīgās krāsas izvēle

Kādas krāsas caurspīdīgums nozīmē to, ka lappusē šī krāsa tiks aizstāta ar lappuses fona krāsu vai rakstu (attēlā parādītās lappuses fona krāsa ir dzeltena).

Caurspīdīgās krāsas izvēlei izmanto instrumentu  (Set Transparent Color). Pēc pogas nospiešanas, peles rādītājs iegūst formu . Šā rādītāja bultiņas smaile norāda uz to krāsu, kura kļūs caurspīdīga noklikšķinot peles pogu.