WWW lappušu veidošana > Attēlu ievietošana > Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu > Pogas efekta izveidošana

 

 

Pogas efekta izveidošana

Pogu  (Belevel) var izmantot, lai attēlam izveidotu pogas izskatu.

Kā redzams piemērā, izpildot komandu, zūd izveidotais caurspīdīguma efekts. Atkārtota pogas izmantošana tumšajām pogas malām piešķir vēl tumšāku toni.