WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Saites veidošana un izskats dažādiem lappuses objektiem > Saites veidošana grafiskam objektam

 

 

Saites veidošana grafiskam objektam

9. vingrinājums: Saites veidošana grafiskam objektam

Bieži saites veido ar grafisku objektu palīdzību, kuri noformēti dažādu pogu veidā.

Lai izveidotu saiti grafiskam objektam, tas ir jāizvēlas.

Pēc tam, kad saite ir izveidota, objekts ne ar ko vizuāli neatšķiras no tāda, kuram saite nav veidota.