WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Saites veidošana un izskats dažādiem lappuses objektiem > Saites veidošana grafiska objekta apgabalam

 

 

Saites veidošana grafiska objekta apgabalam

Lai saiti izveidotu nevis visam grafiskajam elementam kopumā, bet gan atsevišķām tā daļām, jāveido saišu laukumi (hotspots).

Hipersaišu veidošanai, izmantojot atsevišķas attēla daļas, lieto trīs pogas:

·         pogu  (Rectangular Hotspot) izmanto taisnstūrveida saites laukuma izveidošanai. Laukumu zīmē kā taisnstūri, velkot pa diagonāli no viena tā stūra līdz otram;

·         pogu  (Circular Hotspot) izmanto apaļa saites laukuma izveidošanai. Laukumu zīmē, velkot ar peli no centra pa riņķa radiusu;

·         pogu   (Highlight Hotspot) izmanto neregulāras formas saites laukuma izveidošanai. Laukumu zīmē kā daudzstūri, klikšķonot punktos, kuros līnijai jāmaina virziens.

Kad peles pogu atlaiž, atveras saites veidošanas dialoga logs.

Ja nepieciešams, izveidotā laukuma izmērus var mainīt.

Ja saite vairs nav vajadzīga, uz tās uzklikšķina un dzēš.

Pogu  (Highlight Hotspots)   slēdzi izmanto tikai izveidoto saišu izgaismošanai.