WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Pilnās un relatīvās adreses

 

 

Pilnās un relatīvās adreses

Veidojot saites ar failiem, jāpatur prātā, ka tiek saglabāts ne tikai faila nosaukums, bet arī tā atrašanās vieta jeb adrese.

Tam, kāda adrese ir izveidojusies, var nepievērst uzmanību tikai tad, ja tīmekļa vietu paredzēts publicēt internetā uz tā datora, kurā tā tiek veidota, un nav paredzēts pārvietot.

Ja tīmekļa vieta reāli atradīsies citā datorā, tad pastāv divas iespējas:

·         izveidot uz tās atrašanās vietas datora tieši tādu pašu tīmekļa vietas lappušu un grafisko objektu atrašanās vietu, kāda tā ir datorā, kurā to veido;

·         glabāt tikai relatīvās atrašanās vietas adreses.

Pilnā faila atrašanās adrese ietver disku un visu mapju struktūru, kā arī paša faila nosaukumu (adresē viens nosaukums no otra tiek atdalīts ar slīpsvītru), piemēram:

Relatīvajai adresei var būt vairāki veidi:

·         ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas tajā pašā mapē, kur lappuse, kurā šī saite tiek veidota, tad saglabā tikai faila nosaukumu, piemēram:

·         ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas lappuses mapes apakšmapē, tad saglabā apakšmapes un faila nosaukumu, piemēram:

·         ja fails, uz kuru norāda saite, atrodas lappuses mapes apakšmapē, tad saglabā divus punktus, mapes un faila nosaukumu, piemēram: