WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Dažādu tipu saišu veidošana > Grāmatzīmju veidošana

 

 

Grāmatzīmju veidošana

7. vingrinājums: Grāmatzīmju veidošana

Grāmatzīmes parasti veido, ja lappuse satur daudz teksta. Tādā gadījumā lappuses sākumā veido tādu kā satura rādītāju. Satura rādītāja rindas satur saites uz tām vietām lappusē, kurās atrodas attiecīgās tēmas izklāsts. Grāmatzīmi izklāsta teksta sākumā izveido ar komandu Insert / Bookmark….

Katrai grāmatzīmei vienā lappusē jābūt savam atšķirīgam nosaukumam. Vēlams, lai grāmatzīmes nosaukums būtu termins vai īsa raksturojoša frāze. Grāmatzīmes nosaukums var saturēt atstarpes.

Grāmatzīmes izveidošanas vieta skatā Normal tiek apzīmēta ar karodziņu.