WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Dažādu tipu saišu veidošana > Saites izveidošana uz tās pašas tīmekļa vietas citu lappusi

 

 

Saites izveidošana uz tās pašas tīmekļa vietas uz citu lappusi

8. vingrinājums: Saites izveidošana no tās pašas tīmekļa vietas uz citu lappusi

Saiti uz citu tās pašas tīmekļa vietas lappusi dialoga logā Create Hyperlink var izveidot vairākos veidos:

·         ja lappuse ir atvērta programmā MS FrontPage, tās nosaukums ir redzams atvērto failu sarakstā;

·         vajadzīgās lappuses nosaukumu sameklē Look in sarakstā, kurā ir redzami tīmekļa vietas lappušu nosaukumi un mapes. Ja lappuses veidotas katra atsevišķi, tad saraksts ir tukšs;

·         izmantot pogu  (Make a hyperlink to a file on your computer). Poga atver dialoga logu Select file, kurā sameklē vajadzīgo lappuses failu;

·         sarakstā URL, sameklējot vajadzīgās lappuses nosaukumu. Šajā sarakstā glabājas iepriekšveidoto saišu failu nosaukumi ar adresēm;

·         tekstlodziņā URL izdzēš tur esošo tekstu un faila nosaukumu un atrašanās vietu ievada no tastatūras.

Piemērā parādīts, kā lappusē Putni no vārda Gulbji tiek izveidota saite uz lappusi Gulbji, izvēloties to atvērto failu sarakstā.