WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Dažādu tipu saišu veidošana > Saite uz failu

 

 

Saite uz failu

Saite, kura norāda uz failu, parasti norāda uz kādu cita tipa failu, piemēram, teksta dokumentu, arhivētu failu u. c. Atkarībā no faila tipa, noklikšķinot uz šādu saiti, fails tiks vai nu atvērts, vai aktivizēsies lejupielādes process (sk. šīs sērijas grāmatu “Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana”).