WWW lappušu veidošana > Hipersaišu veidošana > Saites nomaiņa

 

 

Saites nomaiņa

Ja kādus saites parametrus vēlas mainīt, tad ar vienu no paņēmieniem aktivizē dialoga logu Edit Hyperlink:

·         ar komandu Insert / Hyperlink…;

·         ar konteksta komandkartes komandu Hyperlink Properties....

Dialoga logs Edit Hyperlink ir tieši tāds pats kā Create Hyperlink, tikai atvēršanas brīdī URL lodziņā būs redzama patreizējās saites nosaukums.