WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana

 

 

Objektu ievietošana

Multivides failu ievietošana

Pāreja uz jaunu rindu

Simbolu ievietošana

Datuma un laika ievietošana

Horizontāla līnija

Bannera izveidošana

Slīdošie uzraksti

Animētā poga Hover Button

Failu ievietošana

Citās programmās veidotu objektu ievietošana