WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Pāreja uz jaunu rindu

 

 

Pāreja uz jaunu rindu

Pāreju uz jaunu rindu (nevis rindkopu) var izveidot ar taustiņu kombināciju  + , taču šim nolūkam ir paredzēta arī komanda Insert / Break.

Komanda atver dialoga logu Break Properties, kurā var precizēt pārejas veidu.

Visi gadījumi, izņemot Normal line break, attiecas uz situācijām, kad kāds objekts, piemēram, attēls, ir novietots blakus tekstam. Tad pāreju uz jaunu rindu var veikt, atbrīvojot kādu no malām, lai jaunā rinda sāktos aiz objekta.

Nākamajā attēlā redzams teksts ar attēlu, kurš novietots labajā (right) malā (radiopoga  Clear right margin).