WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Datuma un laika ievietošana

 

 

Datuma un laika ievietošana

Lai lappuses lietotājiem sniegtu informāciju, kad lappusē pēdējo reizi ir izdarītas izmaiņas, tajās mēdz ievietot datuma lauku. Datumu var ievietot ar komandu Insert / Date and Time…

Parasti pēc noklusēšanas tiek ievietots datums, bet, ja nepieciešams, var norādīt arī laiku. Tādā gadījumā izvēlas laika formātu. Savukārt, ja grib rādīt tikai laiku, tad datuma formātam izvēlas vērtību (none).

Ja ievietotā datuma un/vai laika formātu vēlas mainīt:

·         novieto peles rādītāju uz datuma lauka:

·         ar vienu no paņēmieniem atver dialoga logu Date and Time Properties:

·          ar dubultklikšķi uz datuma/laika lauka;

·          ar komandu Format / Properties, ja datums/laiks ir iezīmēts;

·          ar konteksta komandkartes komandu Date and Time Properties;

·         sarakstā Time Format izvēlas laika formātu;

·         nospiež pogu OK.