WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Horizontāla līnija

 

 

Horizontāla līnija

Ar ievietoto horizontālo līniju var atdalīt kādas lappuses teksta daļas. Līniju lappusē ievieto ar komandu Insert / Horizontal Line. Līnija ir visas lappuses platumā.

Līnijas parametrus var mainīt dialoga logā Horizontal Line Properties, kuru var atvērt:

·         ar dubultklikšķi uz līnijas;

·         komandu Format Properties, ir ja iezīmēta līnija;

·         ar konteksta komandu Horizontal Line Properties.

Līnijas garumu var noteikt procentos no lappuses loga platuma vai punktos. Ja līnijas garums nav 100%, tad var izvēlēties arī tās novietojumu:

·         Left – kreisajā malā;

·         Center – vidū;

·         Right – labajā malā.

Līnijai var būt divi veidi:

·         vienkrāsaina līnija (atzīmēta izvēles rūtiņa Solid line);

·         līnija ar ēnojumu (nav atzīmēta izvēles rūtiņa Solid line).

Tālāk doti divu līniju parametru piemēri un iegūtie rezultāti.