WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Bannera izveidošana

 

 

Bannera izveidošana

Par banneru sauc secīgu attēlu (tie var saturēt arī tekstu) nomaiņu vienā un tajā pašā lappuses vietā. Banneru var veidot kā vienu failu kādā no GIF animācijas programmām, bet to var veidot arī no neatkarīgiem attēliem komandas Insert / Component / Banner Ad Manager dialoga logā Banner Ad Manager Properties.

Ar pogu Add… pievieno visus nepieciešanos failus. Vēlams, lai bannerā ievietojamie attēli ir ar vienādiem izmēriem. Sarakstā Pictures to display: redzami bannerā rādāmo attēlu saraksts, kas sakārtots to rādīšanas secībā. Ja nepieciešams, ar pogu Move Up un Move Down palīdzību maina sarakstā ievietoto failu secību.

Bannera darbību var pārbaudīt tikai interneta pārlūkprogrammas logā. Lai gan attēls redzams bannera kreisajā augšējā stūrī, interneta pārlūkprogrammā tas tiek rādīts bannera centrā. Lai nebūtu redzamas pelēkās malas un lai netiktu “nogrieztas” attēla malas, bannera izmēri jāizvēlas tādi kā lielākajam no attēliem.

Bannera laukuma izmērus ērtāk ir mainīt lappusē. Ja nepieciešams mainīt citus bannera parametrus:

·         novieto peles rādītāju uz bannera laukuma:

·         atver dialoga logu Banner Ad Manager Properties:

·          ar dubultklikšķi uz bannera;

·          ar komandu Format Properties, ja ir iezīmēts banners;

·          ar konteksta komandu Banner Ad Manager Properties;

·         veic nepieciešamās izmaiņas;

·         nospiež pogu OK.

Netscape Navigator 4.7 bannerus neinterpretē.