WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Slīdošie uzraksti > Uzraksta izveidošana

 

 

Uzraksta izveidošana

Slīdošie uzraksti ir lappuses apgabals, kurā norādītajā virzienā pārvietojas tekstuāla informācija. Šādu tekstu izveido ar komandu Insert / Component / Marguee…un tā parametrus nosaka dialoga logā Marguee Properties.

Sadaļā Direction izvēlas malu, uz kuru pārvietojas teksts:

·         Left – teksts parādās no labās malas, pārvietojas un pazūd kreisajā;

·         Right – teksts parādās no kreisās malas, pārvietojas un pazūd labajā.

Sadaļā Speed izvēlas:

·         Delay: – katra pārvietošanās soļa ilgumu milisekundēs;

·         Amount: – katra pārvietošanās soļa garumu punktos.

Tā, piemēram, ja lodziņa Delay: vērtība ir 90 un Amount: – 6, tad katrās 90 milisekundēs teksts izvēlētajā virzienā pabīdīsies pa 6 punktiem.

Sadaļā Behavior izvēlas teksta kustības veidu:

·         Scroll – teksts parādās, pārvietojas un pazūd norādītajā virzienā atkārtoti;

·         Slide – teksts pārvietojas norādītajā virzienā un, sasniedzis malu, apstājas;

·         Alternate – teksts pārvietojas no vienas malas līdz otrai, “atsitas” un maina pārvietošanās virzienu uz pretējo pusi.

Pēc noklusēšanas pārvietošanās laukums tiek izveidots teksta augstumā un visas lappuses platumā. Ja noklusētais lielums ir mainīts un laukums ir augstāks par tekstu, tad sadaļā Align with text var izvēlēties teksta novietojumu šajā sadaļā pa vertikāli:

·         Top – pie augšējās malas;

·         Middle – pa vidu;

·         Bottom – pie apakšējās malas.

Ja vēlas mainīt noklusētos uzraksta laukuma izmērus, tos norāda sadaļā Size. Izvēlnēs Width (platums) un/vai Height (augstums) atzīmē, kuru no izmēriem vēlas mainīt, kā arī izmēra noteikšanas veidu:

·         In pixels – punktos (noteikts, fiksēts izmērs);

·         In percents – procentos (kā daļa no lappuses loga platuma vai augstuma).

Sadaļā Repeat var izvēlēties atkārtošanās reižu skaitu. Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Continnously – teksta pārvietošanās notiks nepārtraukti. Ja rūtiņa ir tukša, tad tekstlodziņā times var ievadīt atkārtošanās reižu skaitu. Izņēmums ir kustības veids Slide, kurā pārvietošanās notiek tikai vienu reizi.