WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Slīdošie uzraksti > Uzraksta noformēšana un mainīšana

 

 

Uzraksta noformēšana un mainīšana

Slīdošā uzraksta parametrus, tai skaitā arī tekstu, var mainīt dialoga logā Marguee Properties, kuru var atvērt ar:

·         dubultklikšķi uz šā uzraksta laukuma;

·         komandu Format Properties, ja ir iezīmēts slīdošā uzraksta laukums;

·         konteksta komandkartes komandu Marguee Properties.

Slīdošā uzraksta tekstu noformē Normal skatā, kad izvēlēts slīdošā uzraksta objekts. Noformēšanai var izmantot iezīmēta teksta noformēšanas iespējas. Noformēt var tikai visu tekstu kopumā, nevis atsevišķas tā daļas.

Slīdošā uzraksta laukuma izmērus var izmainīt arī ar peli