WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Animētā poga Hover Button

 

 

Animētā poga Hover Button

Hover Button ir poga ar tekstu un saiti, pār kuru pārvietojot peles rādītāju, mainās krāsa vai tā izgaismojas. Pogu veido ar komandu Insert / Components / Hover Button…. Komanda atver dialoga logu Hover Button Properties

Pogas Font... dialoga logā var izvēlēties uz pogas redzamā teksta noformējumu. Pogas saiti var ievadīt Link to: lodziņā vai arī to sameklēt pogas Browse... dialoga logā.

Sarakstā Effect iespējams izvelēties efekta veidu, kā pārveidojas pogas izskats, ja tam pāri pārslīd vai uz tā atrodas peles rādītājs. Pēdējos divos efektos nemainās pogas krāsa, bet tikai nedaudz paceļas (Bevel out) vai nolaižas (Bevel in) teksts.

Pogas platumu var mainīt kā pogas parametru logā, tā arī ar peli. Pogas parametrus maina dialoga logā Hover Properties, kuru var atvērt:

·         ar dubultklikšķi uz pogas;

·         ar komandu Format / Properties..., ja poga ir izvēlēta;

·         ar konteksta komandu Hover Button Properties....