WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Failu ievietošana

 

 

Failu ievietošana

Izmantojot komandu Insert / File …, var ievietot četru tipu failus:

·         citus HTML dokumentus;

·         teksta dokumentus (ASCII nenoformēti teksti);

·         teksta redaktoru Microsoft Word, Works, WordPerfect, Windows Write dažādās versijās veidotus dokumentus;

·         elektronisko tabulu programmās Microsoft Excel, Works, Lotus 123 versijās veidotus dokumentus.

Īpaši ērti šo paņēmienu ir izmantot tad, ja lappusē ievietojamo lappušu saturu veido dažādi cilvēki, bet apkopošanu un noformēšanu – viens.

 

Piemērs (MS Word dokumenta ievietošana)

Faila ievietošanas laikā uz ekrāna var tikt izvadīts šāds vaicājuma logs, paziņojot, ka izvēlētā tipa faila ievietošanai nepieciešami MS FrontPage programmas papildinājumi.

Ja piekritīsiet papildinājumu pievienošanai (poga Yes), jābūt gatavam uz to, ka būs nepieciešams MS FrontPage programmas instalācijas disks. Pogas No nospiešana nenozīmē, ka ievietošana nenotiks, taču tā var būt nepilnīga. Dotajā piemērā radušies “zaudējumi” – nav ievietots WordArt objekts, zudis objektu savstarpējais izvietojums, taču ir saglabājies teksta noformējums.