WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Citās programmās veidotu objektu ievietošana

 

 

Citās programmās veidotu objektu ievietošana

Vajadzīgā objekta iekopēšana

WordArt teksta ievietošanas piemērs

Ja vēlas veidojamajā tīmekļa lappusē ievietot citās programmās izveidotus objektus, piemēram, formulas, zīmējumus, diagrammas, izmanto kopēšanu.