WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Citās programmās veidotu objektu ievietošana > Vajadzīgā objekta iekopēšana

 

 

Vajadzīgā objekta iekopēšana

10. vingrinājums: Citā programmā veidota objekta iekopēšana

Lai tīmekļa lappusē iekopētu objektu:

·         atver jaunu dokumentu un izveido objektu vai atver failu ar jau izveidoto objektu;

·         izvēlas objektu;

·         nokopē to, izmantojot vienu no kopēšanas veidiem:

·          komandu Edit / Copy;

·          rīku rindas pogu  Copy;

·          konteksta komandkartes komandu Copy;

·          taustiņu kombināciju  + ;

·         aktivizē MS FrontPage programmas logu;

·         ja nepieciešams, atver lappusi, kurā objekts jāievieto;

·         izvēlētajā vietā ievieto nokopēto objektu, izmantojot kādu no ievietošanas paņēmieniem:

·         komandu Edit / Paste;

·          rīku rindas pogu  (Paste);

·          konteksta komandkartes komandu Paste;

·          taustiņu kombināciju  + ;

·         ja nepieciešams ievietot nākamo objektu, izmantojot uzdevumu joslu, atgriežas programmā.

Saglabājot izmaiņas tīmekļa lappusē, ir jāapstiprina arī ievietoto objektu saglabāšana. Katrs ievietotais objekts tiek saglabāts atsevišķā failā kā attēls.

Izmantojot kopēšanas paņēmienu, lappusē var ievietot arī tekstu un tabulas. Šajos gadījumos attēla fails netiks izveidots.