WWW lappušu veidošana > Objektu ievietošana > Citās programmās veidotu objektu ievietošana > WordArt teksta ievietošanas piemērs

 

 

WordArt teksta ievietošanas piemērs

11. vingrinājums: WordArt teksta ievietošana

Iepriekš apskatītajā piemērā, ievietojot teksta dokumentu, neievietojās ar WordArt veidotais teksts. Šajā piemērā parādīts, kā tas tiek iekopēts.