WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana

 

 

Lappušu noformēšana

Lappuses fona izvēle

Lappušu nomaiņas veida izvēle

Tēmas (šablona) izveide

Rāmju veidošana

Lappušu noformēšanai var izmantot:

·         fona piešķiršanai – komandu Format / Background;

·         lappuses parametru noteikšanai – komandu File / Properties;

·         lappuses nomaiņas veida izvēli ar komandu Format / Transition;

·         tēmas noformējuma veida izvēlei – komandu Format / Theme;

·         uzsākot veidot jaunu lappusi, lappuses tipa un veida izvēlei – komandu File / New;

·         konteksta komandkartes komandu Page Properties.