WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Lappuses fona izvēle

 

 

Lappuses fona izvēle

Dialoga loga Page Properties lapiņa Background

Lapas fona krāsas izvēle

Lappuses fona attēla izvēle

Saišu krāsas

Lappuses fonu (background) var izvēlēties:

·         ar komandu Format / Background;

·         komandas File / Properties dialoga loga lapiņā Background;

·         komandas Format / Theme dialoga logā, izvēloties konkrētu tēmu;

·         konteksta komandkartes komandas Page Properties dialoga loga lapiņā Background.

Lappuses fonam var izvēlēties:

·         noteiktu krāsu;

·         attēlu.