WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Lappuses fona izvēle > Lapas fona attēla izvēle

 

 

Lappuses fona attēla izvēle

Fona attēla krāsu izvēlas dialoga loga Page Properties lapiņas Background sadaļā Formatting ar pogu Browse.

Kā redzams attēlā, izvēlētais fona attēla fragments, līdzīgi kā tekstūra MS Word, atkārtojas, noklājot visu lappuses laukumu.

Fona attēls jāizvēlas ar apdomu – kā redzams attēlā, tad raibā fona dēļ teksts vietām ir grūti salasāms. Pēc attēla izvēles logā kļūst pieejama poga Properties, kuru var izmantot attēla parametru noteikšanai un rediģēšanai.

Attēlu pirms ievietošanas vēlams sameklēt un apskatīt ar citiem līdzekļiem, jo poga Browse attēla apskates iespēju nepiedāvā. Kad attēls izvēlēts, to iekopē vai nu tajā pašā mapē, kur glabājas lappuse, vai speciālā, attēliem paredzētā mapē.

Ja fonam izvēlas attēlu ar caurspīdīgiem (transparent) apgabaliem, tad, ja lappusei ir izvēlēta fona krāsa, tā spīd cauri.