WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Lappuses fona izvēle > Saišu krāsas

 

 

Saišu krāsas

Reizē ar fona izvēli iespējams noteikt arī saišu krāsas. Dialoga loga Page Properties lapiņas Background sadaļā Color var izvēlēties trīs krāsu veidus:

Saites teksta izskatu lappusē ir iespējams mainīt, ja uz tās novietos vai tai pāri pārslīdēs peles rādītājs. To var veikt Page Properties lapiņas Background sadaļā Formatting.

 

Poga Rollover style… atver dialoga logu Font, kurš ar nelieliem izņēmumiem satur lappuses teksta noformēšanas iespējas.

Netscape Navigator 4.7 šo efektu neinterpretē.